Převod lékařské praxe na s.r.o.

Převod Vaší lékařské praxe na s.r.o. nemůže být jednodušší. Nechceme Vás zatěžovat zbytečnou administrativou, kterou máte nad hlavu a kterou samotný převod lékařské praxe na s.r.o. představuje. Vše za Vás obstaráme na základě plné moci. Na Vás je pouze vyplnit jednoduchý dotazník a následné ověření podpisu na plné moci, kterou pro Vás připravíme na základě údajů z dotazníku. Ostatní administrativní a právní kroky jsou na nás.

Co za Vás obstaráme?

 • Sepsání zakladatelské listiny (společenské smlouvy) v notářské kanceláři
 • Vytvoříme nový provozní řád a zajistíme následné schválení u příslušné hygienické stanice
 • Připravíme kompletní dokumentaci žádosti na příslušném krajském úřadu nebo Magistrátu a převezmeme příslušné Rozhodnutí o poskytování zdravotních služeb
 • Otevřeme běžný účet pro složení kapitálu v bance dle Vašeho výběru
 • Zajistíme zápis nové společnosti do obchodního rejstříku
 • Zajistíme převod smluvní dokumentace s Vašimi zdravotními pojišťovnami
 • Zastupování před všemi příslušnými úřady
 • Uhradíme všechny poplatky a kolky
 • Po založení s.r.o. Vás proškolíme, jak fungovat jako s.r.o. a představíme, jaké jsou rozdíly ve fungování společnosti oproti OSVČ. Naučíme Vás, jak využívat výhod fungování jako s.r.o.

Proč s námi?

 • Za svoji práci si ručíme
 • Mnohaleté zkušenosti s převody lékařských praxí na s.r.o. i s následnými prodeji
 • Jasná cena za služby, žádné skryté poplatky
 • Máme výborné reference
 • Pomůžeme a poradíme i s následným provozem i prodejem s.r.o.
 • Rádi Vás navštívíme ve Vaší ordinaci, kdekoliv v ČR, kdy Vám v rámci úvodní bezplatné a nezávazné konzultace vše vysvětlíme

Výhody a nevýhody převodu lékařské praxe na s.r.o.

Výhody

Lepší daňová optimalizace
Po 5 letech existence s.r.o. osvobození od daně při prodeji
Snadný a rychlý prodej s.r.o.
Lepší právní ochrana před riziky povolání lékaře
Lepší ochrana před podnikatelskými riziky
Praxe je předmětem eventuálního dědictví
I Vy se můžete stát zaměstnancem vlastní s.r.o.
Omezené ručení za závazky společnosti
Větší prestiž společnosti
Zavedenou společnost lze předat potomkům bez nutnosti výběrového řízení u zdravotních pojišťoven

Nevýhody

Nutnost vést podvojné účetnictví

Za standartní převod lékařské praxe na fyzickou nebo právnickou osobu se hradí částka 33.000 Kč, která v sobě zahrnuje veškeré náklady související s převodem včetně notářských, soudních a správních poplatků.

Přesnou cenovou nabídku za převod lékařské praxe na společnost s ručeným omezeným, v případě nadstandardních požadavků, Vám sdělíme po první konzultaci.

Chcete převést svou praxi na s.r.o. s námi? Napište si o bezplatnou a nezávaznou konzultaci.

Lepší právní ochrana před riziky povolání lékaře

Praxe je předmětem eventuálního dědictví

Snadný a rychlý prodej s.r.o.

Lepší daňová optimalizace