Profesionální založení svěřenského fondu

Svěřenské fondy – trusty přináší mnoho možností, jak spravovat, chránit a rozšiřovat svůj majetek bez obav. Velkou výhodou svěřenských fondů je fakt, že identita zakladatelů a beneficientů je skryta. Jakýkoliv majetek vyčleněný do svěřenského fondu přestává být vlastnictvím zakladatele a je tak ochráněn před snahami o jeho zmocnění a zcizení nebo před případnými věřiteli.

Kdo spravuje majetek ve svěřenském fondu?

Odpovědnost za správu majetku nese svěřenský správce. Tím se může stát jakýkoliv svéprávný a bezúhonný člověk. Správce je odpovědný za správu majetku ve svěřenském fondu a musí plnit veškeré povinnosti, které na něho z tohoto titulu dopadají. Svoje povinnosti musí plnit s „péčí řádného hospodáře“ a má plnou trestněprávní a hmotněprávní zodpovědnost za spravovaný majetek.

Co je svěřenský fond a jak funguje?

K úspěšnému vzniku svěřenského fondu je třeba projít třemi fázemi. První fáze založení svěřenského fondu je stejná jako u zakládání jakékoliv obchodní společnosti – sepsání statutu formou notářského zápisu. V druhé fázi je třeba, aby se svěřenský správce ujal správy svěřenského fondu, tímto je svěřenský fond zřízen. Poslední fází je pak samotný vznik svěřenského fondu, ke kterému dochází zápisem do evidence svěřenských fondů vedené rejstříkovým soudem.

Hlavní výhody svěřenského fondu

K majetku vyčleněnému do svěřenského fondu nemá nikdo vlastnická práva
Skrytí identity zakladatele a beneficientů
Plná kontrola zakladatele nad fungováním svěřenského fondu
Chrání děti a členy rodiny před riziky spojenými se správou majetku nebo odpovědností spojenou s provozem podnikání.
Zajišťuje uspořádání majetkových vztahů podle vůle a podmínek zakladatele.
Zachovává celistvost majetku i tam, kde by spravedlivé rozdělení znamenalo prodej veškerého majetku a následné finanční vypořádání
Pomáhá při mezigeneračním transferu
Finanční majetek pod naší správou přináší zajímavý benefit ve výši 8 %.

Chcete založit svěřenský fond s námi? Napište si o bezplatnou a nezávaznou konzultaci.

Skrytí identity zakladatele a beneficientů

Plná kontrola zakladatele nad fungováním svěřenského fondu

Finanční majetek pod naší správou přináší zajímavý benefit ve výši 8 %.

Zachovává celistvost majetku