Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas pro FIVOKA s.r.o., se sídlem Kyjovská 1983/1
142 00 Praha 4 , IČ: 28233778 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
● jméno a příjmení
● telefonní čísla
● emailové adresy
● cookies
● ip adresy

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem evidence uživatelů stránek, statistik, možnosti poskytnutí dalších služeb, navázání obchodní komunikace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 36 měsíců.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti email: info@fivoka.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
● vzít souhlas kdykoliv zpět,
● požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
● požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
● vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
● požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.